Medailonky dalších osobností

Plukovník letectva i. m. Otakar Žanta

P/O Otakar Žanta Narodil se 20. března 1915 v obci Stanový. Po absolvování obchodní školy nastoupil do zaměstnání, v roce 1934 ale nastoupil do školy leteckého dorostu v Prostějově. Po absolvování této školy byl zařazen 1. leteckému pluku "TGM." Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava odchází do zahraničního odboje. Po strastiplné cestě se dostává do Anglie, kde vstupuje do RAF. Následuje služba u 311. čs. bombardovací perutě. P/O Otakar Žanta se nevrátil z operačního letu 13. března 1944.

Plukovník letectva i. m. Miloslav Štěpánek

Narodil se 18. června 1911 v Pasekách nad Jizerou. Před okupací sloužil u 1. leteckého pluku. Po odchodu do zahraničního odboje byl 2. září 1939 vážně zraněn při bombardování letiště Deblin. Další působení ve funkci operačního letce bylo vyloučeno, zastával však místo meteorologického důstojníka. Po válce vyhozen z armády. Miloslav Štěpánek zemřel 24. září 1978.

Info - hosting
Tento web hostuje na www.valka.cz
Validní XHTML 1.0
Valid XHTML 1.0!
Validní CSS 2
Autor
Kniha hostů