Stručný životopis pluk. let. i. m. Karla Kopala

dětství a školní léta

Karel Kopal se narodil 7. prosince 1915 v malé podkrkonošské vesnici Tříč (v dnes již neexistujícím domě č. p. 129) v rodině Josefa Kopala a Julie Kopalové, rozené Patočkové. Ve Tříči vychodil obecnou školu, v blízkém Vysokém nad Jizerou měšťanskou. Později šel do učení; vyučil se strojním zámečníkem. V dubnu 1934 si podal spolu s Otou Žantou ze Stanového přihlášku do školy leteckého dorostu. Žanta se k letectvu zkoušel dostat již v roce 1933, ale neuspěl. V roce 1939 emigroval a vstoupil do francouzského letectva, po pádu Francie do Royal Air Force(RAF). Stejně jako Kopal sloužil u 311. čs. bombardovací perutě. O. Žanta zahynul 13. března 1944 při operačním letu nad Biskajským zálivem.

škola leteckého dorostu a odchod do zahraničního odboje

Karel Kopal byl přijat, v roce 1936 tuto školu absolvoval a byl díky dobrému prospěchu (v pořadí 5 z 66 absolventů) povýšen na svobodníka. Žanta dosáhl v hodnocení dokonce 3. místa a získal taktéž hodnost svobodníka. K. Kopal později sloužil u 3. leteckého pluku v Piešťanech, 64. zvědné letky. Do března 1939 nalétal asi 500 hodin. V noci z 5. na 6. srpna 1939 překročil česko-polské hranice spolu s Karlem Kubánkem z Jilemnice a Janem Vlkem ze Semil (ve skupině asi dvaceti lidí). S útěkem jim pomohla odbojová organizace Obrana národa. V Polsku se cesty Žanty a Kopala rozešly - Žanta pokračoval v cestě do Francie, Kopal vstoupil do polského letectva. 2. září 1939 zažívá bombardování polského letiště Deblin, při kterém byli zabiti tři českoslovenští letci-důstojníci (poručík Andrej Šandor, poručík Zdeněk Rous a nadporučík Štefan Kurka) a zraněn byl Miloslav Štěpánek z Pasek nad Jizerou. Po pochodu na východ jsou zajati Rudou armádou. Krátkou dobu byli umístěni u rodin s českým původem na Volyňsku a později internováni v táborech Oranky a Suzdal. V únoru 1941 opouští na lodi spolu s dalšími čs. letci Sovětský svaz. Podmínky v sovětském zajetí se jistě nedaly nazvat dobrými; svědčí o tom např. neobjasněná smrt četaře aspiranta Karla Kubánka, který opustil vlast právě s Karlem Kopalem. Přes Turecko a Palestinu se Karel Kopal dostává do Velké Británie.

služba v RAF

První let absolvoval v rámci osvěžovacího kursu v prosinci 1941 na letounu typu Tutor a po přemístění k No. 1429 C. O. T. F. (Czechoslovak Operational Training Flight) v červnu 1942 létá již na letounech typu Wellington. V prosinci 1942 byl přeložen k 311. čs. bombardovací peruti. U "Třistajedenáctky" sloužil kromě krátkého období v červnu 1943 (u No 1. (C) O. T. U. (Coastal) Operational Training Unit) - výcvik na letadlech typu Liberator) až do srpna 1944, kdy byl vybrán do kursu pro posádky dopravního letectva. Tento výcvik se konal u No. 105 (T) O. T. U. (Transport Operational Traning Unit) Následovalo přeložení ke 246. dopravní peruti. Jako pilot u této jednotky sloužil až do srpna 1945.

poválečná léta

Do vlasti se vrátil 29. srpna 1945, o čemž svědčí telegram o příjezdu, který zaslal z Prahy domů. Do Tříče přijel 3. září. Jeho rodiče i sestra byli za války spolu s dalšími nejbližšími příbuznými zahraničních vojáků internování v koncentračním táboře Svatobořice. Všichni však přežili. Po válce létal Karel Kopal u Leteckého dopravního pluku (během této služby byl jeho pasažérem např. i Jan Masaryk) - a to do roku 1947, kdy byl přijat do Československých aerolinií. V roce 1950 byl vyhozen a nastoupil povolání soustružníka. O čtyři roky později se s rodinou přestěhoval do Jablonce nad Nisou, kde pracoval jako nejdříve jako instalatér, později získal místo u Okresního stavebního podniku. Hlavním důvodem stěhování bylo neustálé sledování příslušníky StB.

Karel Kopal zemřel v hodnosti podplukovníka letectva v. v. 8. ledna 1988 v jablonecké nemocnici. Rehabilitace se mu dostalo v roce 1991, tři roky po jeho smrti. Byl povýšen na plukovníka letectva v. v.

Vyznamenání plukovníka letectva i. m. Karla Kopala
Čs. válečný kříž 3x
Československá medaile "Za chrabrost"
Československá medaile "Za zásluhy" I. stupně
Československá vojenská pamětní medaile
1939-1945 Star
Atlantic Star
Air Star
Defence Medal
War Medal

Brief biography of F/O Karel Kopal

Karel Kopal was born on 7th December 1915 in Tříč. He was skilled as a locksmith. Later, in 1934 he joined school for pilots in Prostějov. In 1936 he went through this school and was assigned to 3rd air regiment in Piešťany. Till the end of independent Czechoslovak republic he served at this unit. In August 1939 he emigrated to Poland. The group of Czechoslovak soldiers, including Karel Kopal, wanted to move to Romania, but they were taken by Russian army. They were arrested till February 1941, when Kopal and the others left Russia and sailed for England. He passed the refreshing course and training at No. 1429 C. O. T. F. . After that, he joined No. 311. squadron, where he served as a pilot till August 1944. He was chosen for course at 105. (T) O. T. U. Since December 1944 he served at 246. squadron. On 29th August 1945 he returned to Czechoslovakia. After the war, he lived in Prague and served as a pilot till 1950, when he was fired out. Then he worked as a worker. Lately, in 1954 his family moved to Jablonec nad Nisou, where he died on 8th January 1988.

Poděkování

Info - hosting
Tento web hostuje na www.valka.cz
Validní XHTML 1.0
Valid XHTML 1.0!
Validní CSS 2
Autor
Kniha hostů